Wie is aansprakelijk bij schade?

In dit soort gevallen dien je een beroep te doen op je eigen inboedel-/ opstal- of aansprakelijkheidsverzekering. Indien de eigen verzekering niet of niet voldoende dekt, kan een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering van Hlprs. Bij aanspraak op deze verzekering geldt een eigen risico van €250. De aansprakelijkheid van Hlprs is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval uitgekeerd wordt door de verzekeraar.